1. <u id="t7n69"><small id="t7n69"></small></u>
    1. <wbr id="t7n69"></wbr>
     <source id="t7n69"></source>

    2. <source id="t7n69"><track id="t7n69"></track></source>

      光伏產品

      采用世界領先的生產技術以及高自動化的生產設備,制造高品質、高可靠性的光伏組件,我們的組件已受到世界各地客戶的廣泛信任。

      產品系列

      YGE 60 Cell 系列 2 智能無熱斑

      Dimensions

      1680mm / 992mm / 35mm

      查看詳情

      YGE 60 Cell 系列 2 1500V

      Dimensions

      1650mm / 992mm / 35 mm

      查看詳情

      YGE 60 Cell 系列 2

      Dimensions

      1650mm / 992mm / 35mm

      查看詳情

      YGE 60 Cell 系列 2 多主柵

      Dimensions

      1650mm / 992mm / 35mm

      查看詳情

      YGE GG 60CL

      Dimensions

      1658mm / 992mm / 6mm

      查看詳情

      PANDA BIFACIAL 60CELL

      Dimensions

      1658mm / 992mm / 6mm (無框)

      1664mm / 998mm / 32mm (有框)

      查看詳情

      YGE 72 Cell 系列 2 智能無熱斑

      Dimensions

      2000mm / 992mm / 40mm

      查看詳情

      YGE 72 Cell 系列 2

      Dimensions

      1960mm / 992mm / 40mm

      查看詳情

      YGE 72 Cell 系列 2 1500V

      Dimensions

      1960mm / 992mm / 40mm

      查看詳情

      YGE 72 Cell 系列 2 多主柵

      Dimensions

      1960mm / 992mm / 40mm

      查看詳情

      YGE GG 60CF

      Dimensions

      1664mm / 998mm / 32mm

      查看詳情

      PANDA BIFACIAL 72CELL

      Dimensions

      1978mm / 992mm / 6mm(無框)

      1984mm / 998mm / 32mm(有框)

      查看詳情

      YLM 60 Cell 智能無熱斑

      Dimensions

      1680mm / 992mm / 35mm

      查看詳情

      YLM 60 Cell 系列 2 多主柵

      Dimensions

      1650mm / 992mm / 35mm

      查看詳情

      YLM 60 Cell

      Dimensions

      1650mm / 992mm / 35mm

      查看詳情

      YGE 72 Cell 多主柵 1500V

      Dimensions

      1960mm / 992mm / 40mm

      查看詳情

      YGE GG 72CL

      Dimensions

      1975mm / 992mm / 6mm

      查看詳情

      YLM 72 Cell 智能無熱斑

      Dimensions

      2000mm / 992mm / 40mm

      查看詳情

      YLM 72 Cell 系列 2 多主柵

      Dimensions

      1960mm / 992mm / 40mm

      查看詳情

      YLM 72 Cell

      Dimensions

      1960mm / 992mm / 40mm

      查看詳情

      YLM 72 Cell 系列 2 1500V

      Dimensions

      1960mm / 992mm / 40mm

      查看詳情

      YGE GG 72CF

      Dimensions

      1981mm / 998mm / 32mm

      查看詳情

      YLM GG 60CL

      Dimensions

      1658mm / 992mm / 6mm

      查看詳情

      PANDA BIFACIAL 144HCL

      Dimensions

      1950mm / 1040mm / 6mm

      查看詳情

      YLM GG 60CF

      Dimensions

      1664mm / 998mm / 32mm

      查看詳情

      PANDA BIFACIAL 144HCF

      Dimensions

      1956mm / 1046mm / 32mm

      查看詳情

      YLM GG 72CL

      Dimensions

      1975mm / 992mm / 6mm

      查看詳情

      YLM GG 72CF

      Dimensions

      1981mm / 998mm / 32mm

      查看詳情

      產品及系統使用介紹

      了解更多 >

      運輸與拆卸

      只为遇见你小说